fbpx

Cibdol Oil

Wanneer ben je als bedrijf aansprakelijk?

Wanneer ben je als bedrijf aansprakelijk?

Als ondernemer kun je te allen tijde aansprakelijk gesteld worden voor schade. En dat betekent: peentjes zweten. Want een schadepost kan je bedrijf financieel in gevaar brengen, soms zelfs met faillissement als gevolg. Toch is een aansprakelijkheidsstelling niet altijd terecht. We zetten de belangrijkste vormen van aansprakelijkheid voor je op een rij. Ook lees je wat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers voor je kan doen.

Goed verzekerd

Als eigen baas heb je heel wat verantwoordelijkheden. Daarom is het verstandig om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers af te sluiten. Deze verzekering vergoedt de schade die je tijdens je werk aan anderen en andermans spullen veroorzaakt. Wel zo geruststellend.

Twee soorten aansprakelijkheid

Over het algemeen bestaan er twee soorten aansprakelijkheid: schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid.

Schuldaansprakelijkheid

Van schuldaansprakelijkheid is sprake als je onrechtmatig gehandeld hebt, je daar schuld aan hebt, én je hiermee schade veroorzaakt hebt. In dit geval ben jij dus schuldig aan de schade en valt je iets te verwijten doordat je iets hebt gedaan of juist hebt nagelaten. Er hoeft geen opzet in het spel te zijn.

Risicoaansprakelijkheid

Naast schade die je zelf hebt veroorzaakt, kun je volgens de wet ook aansprakelijk gehouden worden voor schade die op een andere manier is veroorzaakt. Deze soort aansprakelijk, risicoaansprakelijkheid, is niet gebaseerd op schuld of verwijtbaarheid. In andere woorden: de schade is per ongeluk ontstaan en deze had niet voorkomen kunnen worden.

Schadeposten en vergoedingen

Heb je als freelancer of zelfstandig ondernemer een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Dan ben je verzekerd tegen de meeste soorten schade.

De volgende schadeposten worden gedekt:

  1. Algemene bedrijfsaansprakelijkheid. Door jouw werkzaamheden loopt er iemand schade of letsel op.
  2. Productaansprakelijkheid. Een product dat je hebt geleverd veroorzaakt schade aan het eigendom van een klant.
  3. Milieuaansprakelijkheid. Tijdens jouw werkzaamheden lekken er per ongeluk schadelijke stoffen. Met bijvoorbeeld productieverlies, ecologische schade, hinder en/of schade aan een gebouw als gevolg.
  4. Werkgeversaansprakelijkheid. Als een van je personeelsleden (zoals een stagiair of een tijdelijke uitzendkracht) een onrechtmatige daad verricht, kun je als zzp’er hiervoor aansprakelijk gehouden worden.
  5. Zakelijk spullen geleend? Als je voor je werk gereedschap, apparatuur of andere spullen leent of huurt, dan wordt de eventuele schade aan deze spullen (in het geval van beschadiging en diefstal) ook door je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar gedekt.

We hopen dat je met deze tips beter weet met welke bedrijfsrisico’s en soorten zakelijke aansprakelijkheid je te maken kunt krijgen. Op die manier kun je zelf beslissen welke risico’s je af wil dekken.


Handig om te weten hè? Bewaar het op Pinterest voor later:

Wanneer ben je als bedrijf aansprakelijk?

  • Reacties ( 0 )

  • Geef een antwoord

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

TOP